Skip to main content

Hemelvaartsdag in Park Vijversburg

De PKN gemeenten Ryptsjerk, Tytsjerk en Suwâld houden op 9 mei de Hemelvaartsdienst in de openlucht in Park Vijversburg. De dienst, onder leiding van ds. Binne van der Boon, begint...

Beleef de Dag van het Kasteel

Beleef de Dag van het Kasteel in Park Vijversburg Kom Pinkstermaandag naar Park Vijversburg en beleef de “Dag van het Kasteel” met als thema “Aan tafel”. Eén van de belangrijkste...

Imaginarium Festival

Het Imaginarium Festival wordt dit jaar weer in Park Vijversburg gevierd, het gezelligste en fantasierijkste festival van Friesland op 28, 29 en 30 juni 2024. Drie dagen lang kunnen bezoekers genieten van...