Organisatie

Stichting Op Toutenburg

Stichting Op Toutenburg beheert park Vijversburg. De naam van de Stichting is afgeleid van stadhouder Schenk van Toutenburg, die in 1528 een buitenverblijf aanlegde op de plaats van de huidige woningen. De Stichting Op Toutenburg is in 1892 testamentair opgericht uit de erfenis van Age Looxma Ypeij. De Stichting beheert landgoed Vijversburg, bestaande uit Villa Vijversburg, omliggend park, landbouwgronden en twintig stichtingswoningen met tuinen. Inkomsten ontvangt de Stichting uit huuropbrengst van de twintig woningen en pachtgelden van de landbouwgronden die zij bezit.

 

Bestuursleden en medewerkers

De Stichting wordt bestuurd door drie bestuursleden, regenten genoemd, die ondersteund worden door twee bureaumedewerkers. De onderhoudswerkzaamheden in het park worden uitgevoerd door twee parkhoveniers.

 

Samenwerking

De Stichting heeft een samenwerkingscontract met Stichting De Noorderbrug. Cliënten van De Noorderbrug leveren samen met begeleiders een bijdrage aan werkzaamheden in het park. Daarnaast zijn er vele vaste vrijwilligers die werkzaam zijn in de theesalon en verschillende werkzaamheden in het park verrichten. Daarnaast wordt het park door HBO-instellingen gebruikt als oefenplaats voor diverse leerprojecten en door MBO-instellingen als stageplaats.