Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Stichting op Toutenburg beheerder en eigenaar van Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB  TYTSJERK

Bezoekadres:
Swarteweisein 2, Tytsjerk

Telefoon: 0511 – 43 24 27
E-mail: info@vijversburg.nl
www.vijversburg.nl

RSIN: 002824097
KvK-nummer: 41000310
Aangewezen als Culturele ANBI

Park Vijversburg is elke dag het jaarrond opengesteld voor het publiek van 8.00 – 18.00 uur. Voor de toegang tot het park dient iedere bezoeker vanaf 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Stichting op Toutenburg met betrekking tot de verkoop vriendenkaarten, dagkaarten en e-tickets voor toegang tot Park Vijversburg. Daarnaast gelden er in het park regels die zijn opgenomen in het parkreglement.

VOORWAARDEN VRIENDENKAARTEN PARK VIJVERSBURG

1. Vriendenabonnement algemeen

a. De volgende vier vriendenabonnementen kunnen worden afgesloten:

  • Voor een alleenstaande
  • Voor twee partners wonend op hetzelfde adres
  • Voor een gezin met maximaal drie kinderen wonend op hetzelfde adres. Indien er meerdere kinderen tot het gezin behoren en woonachtig zijn op hetzelfde adres, kunnen extra kaarten aangevraagd worden via info@vijversburg.nl tegen een kleine meerprijs.
  • Voor pake en beppe met maximaal drie kleinkinderen.

b. Het abonnement wordt geregistreerd op de hoofdaanvrager.

c. Afhankelijk van het abonnement, krijgen alle gezinsleden een eigen vriendenkaart met een eigen nummer behorend tot de gegevens van de hoofdaanvrager. De kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De medewerkers van Stichting op Toutenburg hebben het recht om het gebruik van de kaarten te controleren bij een bezoek aan het park.

d. Breng de kaart bij elk parkbezoek mee. Iedere bezoeker van het park dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs vanaf 2 jaar.

e. Bij oneigenlijk gebruik van de vriendenkaart of wangedrag in het park, kan het abonnement door het park met onmiddellijke ingang worden beëindigd en de kaart geblokkeerd.

f. Het abonnement biedt geen garantie tot toegang tot het park. Bij het organiseren van (grootschalige) evenementen is het abonnement niet geldig. Deze dagen worden tijdig bekend gemaakt via de nieuwsbrief, via Facebook en gepubliceerd op de agenda van de website https://vijversburg.nl/kalender/.

2. Afsluiten vriendenabonnement

a. Een vriendenabonnement kan alleen online worden afgesloten.

b. Voor het afsluiten van het abonnement worden NAW-gegevens gevraagd. Deze zijn nodig om de kaarten te kunnen versturen en om oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

c. Na ontvangst van de betaling worden de kaarten verstuurd.

3. Geldigheid, duur, beëindiging en wijziging van het vriendenabonnement

a. De abonnementen zijn geldig per kalenderjaar.

b. Bij het afsluiten van het abonnement is het abonnement geldig vanaf het moment van aanschaf tot het einde van hetzelfde kalenderjaar.

c. Om het abonnement te beëindigen dienen de vriendenkaarten geretourneerd te worden naar: Park Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB te Tytsjerk. Na ontvangst van de kaarten worden de gegevens van de kaarthouders uit het vriendenbestand verwijderd.

d. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wordt per mail een betalingsverzoek verstuurd. Via de nieuwsbrief en Facebook wordt hiervan extra melding gemaakt. Mailadreswijzigingen graag tijdig doorgeven. Bij het uitblijven van de betaling wordt een herinnering gestuurd en bij geen betaling worden de kaarten geblokkeerd.

e. Bij verlenging worden geen nieuwe kaarten en bevestigingsmails verstuurd. De kaart blijft gewoon geldig en bruikbaar.

f. Gezinsuitbreiding graag doorgeven via info@vijversburg.nl zodat een extra kaart toegestuurd kan worden. (Mail)adres- en overige abonnementswijzigingen kunnen via dit mailadres worden doorgegeven.

4. Prijzen

a. Wijziging van de tarieven van de abonnementen worden aan het einde van het kalenderjaar via de mail bekend gemaakt.

5. Verlies, diefstal of beschadiging van de vriendenkaart

a. Bij verlies of diefstal van je vriendenkaart dien je hiervan melding te maken via info@vijversburg.nl. De kaart wordt dan gelijk geblokkeerd om misbruik door derden te voorkomen.

b. Een nieuwe kaart kan worden toegestuurd na ontvangst van € 5,- administratiekosten.

c. Als de barcode door veelvuldig gebruik niet meer te scannen is, wordt op vertoon van de kaart, kosteloos een nieuwe kaart toegestuurd. Bij overige beschadigingen door eigen toedoen wordt een nieuwe kaart toegestuurd na ontvangst van € 5,- administratiekosten.

6. Communicatie

a. Betaalverzoeken en tariefwijzigingen worden via de mail verstuurd.

b. Overige berichtgeving over acties, nieuws en activiteiten worden via de digitale nieuwsbrief bekend gemaakt. De nieuwsbrief kunt u hier aanvragen. Wijzigingen van uw mailadres of het beëindigen van de nieuwsbrief kunt u via de nieuwsbrief zelf doen.

7. Privacy statement

Op de verwerking van de NAW-gegevens is ons privacy statement van toepassing. Kijk voor meer informatie bij Privacy Verklaring.

VOORWAARDEN DAGKAARTEN PARK VIJVERSBURG

Dagkaart algemeen

a. Voor de toegang tot het park dient iedere bezoeker vanaf 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

b. Reguliere dagkaarten zijn verkrijgbaar bij de hoofdingang van het park (in Tytsjerk). De kaarten kunnen worden gekocht via de betaalautomaat alleen te betalen met de pinpas.

c. De kaart is alleen geldig op de dag van aanschaf.

d. De kaart is voorzien van een barcode die gescand wordt door de barcodelezer in de zwarte zuil bij de toegangspoort. Na het lezen van de barcode wordt aan één persoon toegang gegeven. De kaart wordt daarna enige tijd geblokkeerd.

e. Op verzoek van een medewerker van Park Vijversburg dient het toegangsbewijs te worden getoond.

f. Bij het verlaten van het park vervalt de geldigheid van de dagkaart. Het doorgeven van de kaart is niet toegestaan.

VOORWAARDEN E-TICKETVERKOOP PARK VIJVERSBURG

Toegang tot het park kan verkregen worden met een dagkaart of met een vriendenkaart. Bij speciale evenementen is het mogelijk om een e-ticket te kopen. Hiervan wordt melding gemaakt bij de activiteit op de agenda van de website.

E-tickets algemeen

a. Via de website van Park Vijversburg kunnen bij evenementen e-tickets worden gekocht. Na het volledig en correct doorlopen van de bestelprocedure komt de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket tussen Park Vijversburg en de klant tot stand.

b. Park Vijversburg verstrekt e-tickets voorzien van een unieke QR-code. De e-tickets worden, na betaling door de klant, direct digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

c. Park Vijversburg is niet aansprakelijk indien het door de klant ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als de klant zijn e-mailaccount niet goed werkt.

d. De klant dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Park Vijversburg of te tonen op smartphone of tablet bij de e-ticketcontrole bij de hoofdingang.

e. De QR-code dient duidelijk en scherp afgedrukt/zichtbaar te zijn.

f. De QR-code mag niet gevouwen of beschadigd zijn.

g. In geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Park Vijversburg geen enkele aansprakelijkheid.

h. Iedere e-ticket kan eenmalig worden gebruikt.

i. Een e-ticket geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot Park Vijversburg.

j. De e-ticket is voorzien van een geldigheidsdatum en is alleen op deze datum geldig.

k. Indien de geldigheid van de e-ticket is verlopen, is het niet mogelijk om deze om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie.

l. De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan niet worden ontbonden.

m. Voor de aanschaf van e-tickets is het herroepingsrecht niet geldig. E-tickets kunnen niet geretourneerd worden en zijn niet in te wisselen voor contanten of voor een ander toegangsbewijs.

n. Bij het verlaten van het park vervalt de geldigheid van het e-ticket.

o. Het is niet toegestaan om e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Park Vijversburg.

p. Op de verwerking van je gegevens is ons privacy statement van toepassing. Bekijk voor meer informatie de Privacy verklaring.