Partners

Vijversburg werkt nauw samen met een aantal partners.

 

Noorderbrug

Elke dag komen er ongeveer zeven cliënten van de zorginstelling Noorderbrug met hun begeleiders naar Vijversburg. Zij verrichten licht tuinwerk, verzorgen de dieren in de volière, maken de banken schoon en houden de paden begaanbaar.

 

Succulenta Fryslân

Vrijwilligers van de Succulenta Fryslân kweken cactussen en vetplanten in de Oranjerie en de naastgelegen rotstuin. Twee vrijwilligers onderhouden een kruidentuin.

 

Landschapsbeheer Friesland

Stichting Op Toutenburg is ook eigenaar van de voormalige eendenkooi bij Aldtsjerk, in het gebied Heal Bird. Een groep vrijwilligers van de Stichting Landschapsbeheer Friesland heeft één van de vijf vangpijpen hersteld en onderhoudt het terrein van de kooi.

 

Rentmeester

Het beheer van de ongeveer 280 hectare landbouwgrond heeft de Stichting gedelegeerd aan een rentmeester.

 

NME Tytsjerksteradiel

NME Tytsjerksteradiel verzorgt voor scholen in de gemeente excursies en natuurvoorlichting in het park.