Anbi-status

De beheerder van park Vijversburg, Stichting Op Toutenburg, heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat het park bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan park Vijversburg te schenken. Particulieren mogen door de Geefwet bijvoorbeeld 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover staat meer te lezen op: www.daargeefjeom.nl.

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele ANBI.

 

Adresgegevens

Vijversburg
Stichting Op Toutenburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk
info@vijversburg.nl
www.vijversburg.nl

IBAN: NL03 RABO 0362 701 237
Inschrijvingsnummer KvK 41000310
RSIN nummer 002824097

 

Doelstelling

Stichting Op Toutenburg heeft als belangrijkste doel: het in stand houden van landgoed Vijversburg.

 

Bestuur/medewerkers

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie ‘regenten’ en is onbezoldigd. Voorzitter: T.R. Piersma, secretaris: A. van der Burg, penningmeester: H. Schreiber.

Stichting Op Toutenburg heeft vier medewerkers in dienst die zorg dragen voor de exploitatie en het onderhoud van het park en alle bezittingen.

 

Jaarverslag 2014 Vijversburg 

verkorte balans en resultatenrek 2017   

Verkorte staat van baten en lasten en balans ANBI 2018

Beleidsplan 2019 – 2024

Verkorte staat van baten en lasten en balans ANBI 2019 

formulier-pubplicht-anbi-algemeen