Vijversburg

Vriendenkaarten 2021

Begin februari is het betalingsverzoek naar de Vrienden van Vijversburg gemaild. Tot nu toe hebben we nog niet iedereen via de mail kunnen bereiken. Heb je het betalingsverzoek niet ontvangen, mail ons dan via info@vijversburg.nl.

Het abonnementsgeld kan overgemaakt worden op NL03 RABO 0362 7012 37 ten name van St. op Toutenburg onder vermelding van de kaartnummers.

  • Individueel abonnement: € 7,50
  • Abonnement voor twee samenwonende partners:   € 12,50
  • Gezinsabonnement of Pake en Beppe abonnement: € 20,00

Na betaling kunt u uw kaarten blijven gebruiken en zijn deze het gehele jaar 2021 geldig.

Bent u nog geen vriend van Vijversburg en wilt u graag vriend worden? Kijk op www.vijversburg.nl/wordvriend