Vijversburg

Studenten en het park

Momenteel worden er in Vijversburg meerdere opdrachten door groepen studenten uitgevoerd. Begin maart hebben studenten van de opleiding Tourism Management aan NHL- Stenden een doelgroepenonderzoek gedaan. In het park zijn daarvoor enquêtes afgenomen en digitaal kon men via de facebookpagina van Vijversburg een vragenlijst beantwoorden. De enquête heeft in totaal 174 respondenten aangetrokken.

Uit de enquête komt naar voren dat de meeste bezoekers het park kennen als het “Bos van Ypeij”. Het park wordt in de volksmond al generaties lang zo genoemd. Daarnaast blijkt dat veel gezinnen het park bezoeken en bijna 80% zegt het park aan te willen raden aan anderen. De belangrijkste reden om het park te bezoeken is de natuur. Om de bekendheid en vindbaarheid te vergroten vinden de respondenten dat het park het beste via social media kan adverteren. De bezoekers beoordelen het park gemiddeld met een 8. Punten die verbeterd kunnen worden zijn: ruimere openingstijden voor park en horeca, meer organiseren voor de jeugd en de verkeersveiligheid verbeteren door de snelheid op de Swarteweisein te verlagen naar 30 km/u.

Binnenkort starten er drie nieuwe opdrachten via NHL-Stenden in het park: contentontwikkeling voor social media, een klanttevredenheidsonderzoek en productinnovatie voor het gebied rondom de Groene Ster. De kans is groot dat er binnenkort nog één of twee enquêtes worden afgenomen. Alvast bedankt voor ieders medewerking hieraan.