Open Imkerijdagen

Open Bijenstal 10 mei

Enkele jaren geleden zijn drie imkers enthousiast begonnen met nieuwe bijenvolken in de bijenstal van park Vijversburg. Van oudsher is er een kruiden- en fruittuin in het park; vroeger zorgden de bijen voor de bestuiving.

In de afgelopen jaren is de bijensterfte wereldwijd toegenomen. In Fryslân speelt verschraling van het landschap hierbij een rol. Door intensieve landbouw is er steeds minder nectar en stuifmeel beschikbaar voor bloemzoekende insecten als vlinders, hommels, honingbijen en wilde bijen. Dit kan gevolgen hebben voor de voedselproductie. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van planten en gewassen.

In Tobias’ Tún zijn onder andere fruitbomen geplant en wilde bloemen gezaaid en vergroot daarmee de biodiversiteit voor diverse insecten. Een prachtig leefgebied voor de bijenvolken van park Vijversburg. Op zondag 10 mei, Moederdag, zijn de imkers bij de Bijenkoningin en vertellen zij de bezoekers over het wel en wee van de bij.