Twintig kamertjes

Huis met twintig kamertjes

Aan het einde van 19de eeuw wordt het huis met twintig kamertjes, tegenover de vroegere hoofdingang van het park, gebouwd door het eerste bestuur van de Stichting op Toutenburg. Dit op verzoek van de erflater Age Looxma-Ypeij.

De “kamertjes” zijn bedoeld voor de meest armlastige echtparen uit de omliggende dorpen. De echtparen krijgen naast gratis huisvesting ook kostgeld en de beschikking over een moestuintje.

Tegenwoordig worden de huisjes verhuurd waarbij sociale binding en sociale noodzaak een rol speelt bij de plaatsing van een nieuwe huurder. U kunt u voor de huisjes inschrijven via een inschrijfformulier, aan te vragen via info@vijversburg.nl.