Architecten historisch park

Opvallend is dat in Friesland door de eeuwen heen veel dezelfde tuinarchitecten aan het werk zijn geweest op buitenplaatsen: L.P. Roodbaard, L. Vlaskamp, G. Vlaskamp en L. Springer. Uiteraard hebben zij elkaar beïnvloed.

Mogelijk is L. Vlaskamp verantwoordelijk voor het ontwerp van de grote uitbreiding van Vijversburg die plaatsvond van 1855 tot 1862. Deze vond na zijn dood (1854) plaats. Zeker is dat zijn zoon, G. Vlaskamp, vanaf 1894 actief is geweest in Park Vijversburg en bij de stichtingswoningen.

Van Roodbaard en Springer zijn ontwerpen in het bezit van de Stichting, die gedeeltelijk wel (Roodbaard) en in het geheel niet (Springer) zijn uitgevoerd. Park Vijversburg is zeer belangrijk vanwege de vele bewaard gebleven tuinfollie’s op hun oorspronkelijke plaats.