Wilgen snoeien

Onderhoudswerkzaamheden park

Wie nu in Dwaalster wandelt, kan zien dat er al grondig gesnoeid is. Het snoeien van de wilgen in Dwaalster en Frijlân wordt, normaal gesproken, verdeeld over een periode van drie jaar. Echter, omdat door de uitbraak van corona vorig jaar een snoeibeurt niet heeft plaatsgevonden, worden de wilgen in beide parkdelen dit jaar volledig gesnoeid. Van de wilgentenen worden duurzame producten gemaakt als bijvoorbeeld walbeschoeiing.

Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond wordt het hoofdpad in Frijlân opgehoogd. Met name dit pad is momenteel slecht begaanbaar. Het zand ligt al klaar en we hopen er spoedig mee aan de slag te kunnen gaan.

Onlangs zijn er twee monumentale Linden naast de volière geknot. Regelmatig worden bomen in het park beoordeeld op veiligheid en algehele conditie. Bij deze beoordeling bleek dat één van de twee Linden aangetast is door de Tonderzwam. Het advies om beide bomen te knotten en daarmee de levensduur nog enige tijd te verlengen is ter harte genomen en dus zijn de bomen afgelopen week gehalveerd.