Zand

Onderhoud Park

Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat er in het park grondig gesnoeid is. Cliënten van de Noorderbrug zijn druk in de weer met het opruimen van het snoeiafval en het kloven van dikke takken tot brandhout.
De kleinere takken worden gereduceerd tot houtsnippers. Daarnaast zijn wij gestart met de aanplant van 18 nieuwe bomen, op die plekken waar bomen zijn omgewaaid, om het park jong en vitaal te houden.

Vanaf november hebben wij te maken gehad met langdurige regenval. Paden worden hierdoor steeds slechter begaanbaar. In een park, dat gericht is op het ontvangen van bezoekers, is dat niet wenselijk. Daarom zijn wij bezig met een grootscheepse opwaardering van de paden in het park. Inmiddels zijn er geulen langs de paden gegraven en een gedeelte van het zand ligt klaar. Het wachten is nu op een droge periode zodat de paden opgehoogd kunnen worden en u voortaan droge voeten in het park houdt.