Eendenkooi

Onderhoud in Eendenkooi te Aldtsjerk

Stichting op Toutenburg is eigenaar van de eendenkooi te Aldtsjerk. Een eendenkooi die waarschijnlijk al 200 jaar oud is.

Het eigendom van de kooi was lange tijd in handen van de eigenaar van het nabijgelegen landgoed De Klinze. De Stichting kreeg de verwaarloosde kooi in het jaar 2000 in haar bezit en heeft vervolgens de nodige restauraties uitgevoerd.

De kooi wordt als waardevol landschapselement door de Stichting in stand gehouden. Elk jaar worden er de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Onlangs hebben enthousiaste vrijwilligers van Vijversburg de vangpijp weer toegankelijk gemaakt. Het resultaat mag er zijn!