Vredeman de Vries

Kunst beweegt, beweegt kunst?

Vrijdag 16 september worden er vier “nieuwe” kunstwerken in Park Vijversburg onthuld. Drie van Tjeerd Alkema en één van Chris Booth.

Het park had al twee kunstwerken van Alkema in haar bezit en daaraan heeft de gemeente Leeuwarden een derde kunstwerk toegevoegd. Chris Booth heeft onlangs een oud kunstwerk opnieuw opgebouwd. Vier “bewegende” kunstwerken, opdat de kijker door kunst wordt bewogen.

Sinds 1997 worden tentoonstellingen in park Vijversburg georganiseerd met regionale, nationale en internationale kunstenaars. Dit jaar heeft de Nederlandse Kring van Beeldhouwers samen met Vijversburg alweer de achtste expositie georganiseerd met als titel “Dwaaltijd”. Voor eerdere tentoonstellingen maakte de Fries-Franse kunstenaar Tjeerd Alkema twee kunstwerken: “Zonder titel, Pour Jacques Bouveresse” en “De Doorgang”. Beide kunstwerken hebben vanuit verschillende standpunten verschillende betekenissen en veranderen van vorm.

Park Vijversburg is volop in beweging en is in de afgelopen jaren flink uitgebreid, van 15 naar 30 hectare. Het park biedt nu meer ruimte voor het plaatsen van grote kunstwerken. Toen onlangs het park door de gemeente Leeuwarden werd benaderd omtrent een mogelijke schenking van het “Vredeman de Vrieshuis” van Tjeerd Alkema, was de beheerder, Stichting op Toutenburg, blij verrast. Besloten werd om alle drie de kunstwerken samen te plaatsen in de appelboomgaard. Drie anamorfosen die vanuit verschillenden hoeken op deze plek te bewonderen zijn.

Het vierde kunstwerk is in de afgelopen zomer wederom gemaakt door de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Chris Booth. In 2003 maakte hij het kunstwerk Varder III in het park. Een 7 meter hoge stam omhuld door een stapel takkenhout waarop een zware steen drukt. Door het gewicht van de steen en de aantasting van het hout zou het kunstwerk van vorm veranderen: kunst in beweging over langere tijd. Na voltooiing van dit kunstwerk werd Chris Booth uitgenodigd om een kunstwerk bij het Kröller-Müller museum te maken.

De tijd tastte het kunstwerk anders aan dan verwacht: de hoge stam knapte door verrotting. Afgelopen zomer heeft Chris Booth het kunstwerk opnieuw gemaakt, weliswaar op een andere plaats. Hopelijk laat Varder IV wel de verwachte verandering in tijd zien en kan men over tientallen jaren de bovenkant van de steen bekijken.

Vrijdag, 16 september worden de kunstwerken onthuld in aanwezigheid van Tjeerd Alkema en wethouder Sjoerd Feitsma met een bijzondere muzikale omlijsting. Bij het kunstwerk “De Doorgang” was een vocalise, gecomponeerd door Henk Alkema, hoorbaar. Deze vocalise wordt vrijdag ten gehore gebracht door Tetsje van der Kooi (sopraan) en Janneke van der lugt (harp).