Koninklijke Erepenning

Koninklijke Erepenning voor Stichting op Toutenburg

Zondag 10 september heeft Stichting op Toutenburg, eigenaar van Park Vijversburg, de Koninklijke Erepenning ontvangen. De penning heeft de Stichting gekregen voor haar jarenlange inzet om het Park in stand te houden. Stichtingsvoorzitter Theunis Piersma kreeg de erepenning uit handen van loco-commissaris van de Koning Sietske Poepjes. Burgemeester Jeroen Gebben sprak zijn waardering uit voor het werk van de Stichting en al haar vrijwilligers.

De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de Stichting. Een groot gedeelte van de dag vonden er verschillende activiteiten plaats. Zo kon men ’s middags een wandeltocht lopen langs onder andere de Stichtingswoningen en de volkstuinen. Ook kon men een kijkje nemen in de gerestaureerde kamers van Villa Vijverburg en genieten van swingende muziek in het paviljoen. Later op de middag werd een gratis orgelconcert aangeboden aan onder meer de Vrienden van Vijversburg. Martin Mans speelde op het orgel dat 126 jaar geleden door Age Looxma-Ypeij aan de kerk in Ryptsjerk werd geschonken.

Al met al een feestelijke dag met een Koninklijk tintje.