Disclaimer

Stichting Op Toutenburg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting Op Toutenburg alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Stichting Op Toutenburg is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Stichting Op Toutenburg gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Stichting Op Toutenburgde inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

Stichting Op Toutenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Stichting Op Toutenburg behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust, indien anders vermeld, auteursrecht van Stichting Op Toutenburg als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met Stichting Op Toutenburg.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u een emailbericht sturen naar info@vijversburg.nl.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Stichting Op Toutenburg u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.