aardappelen

Demonstratietuin Friese Gewassen

Eet u nog wel eens een Bintje, een Irene of een Doré? Het zijn Friese aardapelen en behoren tot de ruim 100 Friese gewassen die door het werkverband Friese Rassen in stand gehouden worden. Het werkverband heeft in Friesland twee demonstratietuinen. De ene is te vinden bij het Fries Landbouwmuseum in Goutum en de andere in Park Vijversburg.

Volgend jaar kunt u alweer voor het vijfde jaar genieten van de Friese gewassen. Op dit moment zijn we bezig met het bedenken van iets speciaals. Voor het onderhoud van de tuin zijn we daarvoor wel afhankelijk van de inzet van vrijwiligers. Dus heeft u af en toe een moment over om daarbij te helpen, neem dan contact met ons op. Dit kan via info@vijversburg.nl

Informatie over de vacature: vacature vrijwilliger demotuin