Expositie Dwaaltijd

“DWAALTIJD”– Kom in het vernieuwde en uitgebreide Natuur en Cultuurpark Vijversburg in Tytsjerk dwalen langs het werk van 17 leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.

Onder de titel ‘Dwaaltijd’ tonen 17 leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers van 13 juni tot en met 31 oktober 2016 hun werk in het Natuur en Cultuurpark Vijversburg. Een prachtige plek om langs beelden te dwalen, te zwerven en te dromen. Het primaire doel van deze tentoonstelling is om mensen monumentale kunst te laten ervaren in een uitgesproken natuurlijke en verwondering opwekkende omgeving, juist ook als ze niet regelmatig een museum bezoeken. Voor  kinderen en jongeren zal er een educatief project worden opgezet, waarbij educatie over de natuur en over de kunst samen gaat. De Nederlandse Kring van Beeldhouwers organiseert regelmatig tentoonstellingen voor haar leden. Zo was in 2012 in Vijversburg de bijzonder succesvolle tentoonstelling ‘Narcissus’ te zien.

Van 1997 tot en met 2008 werden er in Park Vijversburg regelmatig spraakmakende exposities van monumentale kunst gehouden die nationaal en internationaal de aandacht trokken. Er zijn 15 kunstwerken aangekocht, die een vaste plek hebben gekregen in het oude historische park.

Zie ook www.nkvb.nl

Alle basisscholen in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel worden per mail uitgenodigd om deel te nemen aan het educatieproject beschreven in onderstaand artikel. De basisschool kinderen ontvangen een plattegrond die ze na afloop van het project kunnen vouwen.

artikel speurtocht voor kinderen bij expositie Dwaaltijd.

Zaterdag 17 september wordt de RABO ledendag in park Vijversburg georganiseerd. Bezoekers kunnen deelnemen aan een rondleiding langs de kunstwerken. Deze dag is het park alleen toegankelijk met een uitnodigingskaart van de bank. Het park is voor een regulier bezoek gesloten.