open luchtdienst

Openluchtdienst

Hemelvaartsdag Openluchtdienst

Kom op Hemelvaartsdag, 30 mei naar Park Vijversburg. Deze dag is het park gratis toegankelijk. Om 10.00 uur begint de Openluchtdienst onder leiding van ds. Peter Pit. Deze dienst wordt georganiseerd door de PKN-gemeenten Tytsjerk, Suwâld en Ryptsjerk. Graag zelf een (klap)stoeltje en/of kussen meenemen. Na afloop van de dienst is er koffie en koek verkrijgbaar en kunt u nog een wandeling door het park maken.

Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom op het SamSam festival. Kijk voor meer informatie op onze agenda.