kevertje

Bijzondere bodembeestjes

En….een bijzondere ontdekking

December 2020 is in de Kleine Wielen en in Park Vijversburg een onderzoek gestart om vast te stellen welke bodembeestjes er allemaal voorkomen. Onderstaand schrijven hebben we van één van de onderzoekers ontvangen.

Wat kriebelt er op de bodem?

Auteur Jeroen Breidenbach

Een gezonde bodem is de basis voor het mogelijk maken van veel leven op onze planeet. Een boswandeling was nooit zo plezierig geweest als bodembeestjes er niet voor zorgden dat bladafval wordt afgebroken en weer beschikbaar werd gesteld als voedsel voor bomen en planten om op te groeien. En wat te denken van alle opruimers van kadavers, uitwerpselen en ander materiaal? Het had een geurige en rommelige wandeling geweest zonder de vele pissebedden, kevers, vliegen, duizendpoten, mieren en vele andere bodembeestjes die het harde werk doen.

Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat al deze bodembeestjes in grote getalen voorkomen. En toch is er eigenlijk maar weinig bekend van deze groepen. Welke soorten komen er bijvoorbeeld voor in Park Vijversburg? Er zijn drie yoghurtbekers, zogenoemde potvallen, in het park ingegraven om antwoord te geven op die vraag. In december zijn deze potvallen geplaatst om een jaar lang te meten welke bodemdiertjes er allemaal voorkomen in drie verschillende landschappen die het park rijk is. Zo staat er een potval in het landschap ‘loofbos’, ‘naaldbos’ en ‘ruderaal’.

En dat is niet onverdienstelijk nu deze potvallen al ruim drie maanden staan! Opvallend is bijvoorbeeld dat er in naaldbos al meer dan 1000 individuele beestjes op soort zijn gebracht, waar in de andere twee landschappen de teller nog niet boven de 200 komt. Niet zo gek, als je bedenkt dat er veel strooisel op de bodem aanwezig is om af te breken. In combinatie met vocht levert dit veel pissebedden, ook wel vochtvarkentjes genoemd, op. 800 van de 1000 individuen betrof namelijk deze ‘vuilnismannetjes van moeder natuur’. Er zijn al 75 soorten bodemdiertjes in totaal gevonden in de yoghurtbekers, waar ook nieuwe soorten voor onze provincie tussen zitten. Monnikenwerk is het, om de soorten onder de microscoop en met veelal buitenlandse literatuur op naam te brengen. Niet verwonderlijk dat er zo weinig bekend is, als ingewikkelde sleutels doorlopen dienen te worden en vormen van geslachtsdelen bekeken moeten worden. Het aantal mensen dat zich hier mee bezig houdt in onze provincie is daarmee op slechts een paar handen te tellen. Onbekend maakt bemind en dit leidde in ieder geval tot een vondst van een nieuwe soort voor Nederland, een kortschildkever met de wetenschappelijke naam Euplectus brunneus. Deze soort is nu in Nederland alleen maar bekend uit Park Vijversburg, en dat maakt het park op het gebied van bodembeestjes in één keer uniek.