Vijversburg

It moaiste fan Fryslân

Afgelopen weekend werd de eerste stemronde van de verkiezing “It moaiste fan Fryslân” afgesloten.

Park Vijversburg was eerder al door de Friese bevolking geselecteerd in de categorie “Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen”. Het park heeft veel stemmen gekregen en daarvoor willen wij iedereen heel erg bedanken.

It moaiste fan Fryslân is een gezamenlijk project van Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. “Wat laten we in 2018 aan onze gasten zien? ” Daarvoor zijn maar liefst 300 locaties, huizen, kerken, landschappen en erfgoed genomineerd. De vakjury en de Friese bevolking heeft daaruit een top100 samengesteld. Na de eerste stemronde zijn nu 10 categoriewinnaars overgebleven. Park Vijversburg is hierbij. Voor de komende tijd kunnen wij uw stem dus weer goed gebruiken.

Omrop Fryslân heeft onlangs een mooie documentaire over het park gemaakt. Zodra wij de uitzenddatum weten, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Daarnaast is het vernieuwde park onlangs genomineerd voor de Anita Andriesen Prijs. Deze provinciale prijs wordt uitgeschreven met als doel een impuls te geven aan het behoud en de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Uit de inzendingen zijn vijf projecten genomineerd.